Sunday, January 08, 2006

8 januari
    Die Entschlafenen

Einen vergänglichen Tag lebt' ich und wuchs mit den Meinen,
    Eins um's andere schon schläft mir und fliehet dahin.
Doch ihr Schlafenden wacht am Herzen mir, in verwandter
    Seele ruhet von euch mir das entfliehende Bild.
Und lebendiger lebt ihr dort, wo des göttlichen Geistes
    Freude die Alternden all, alle die Todten verjüngt.

Friederich Hölderlin (1770-1843)De Ontslapenen

Eén vergankelijke dag slechts heb ik geleefd met de mijnen,
    d' een na de ander slaapt in, vlucht voorgoed van mij heen.
Maar, gij slapenden, weet: in mij zijt gij wakker en in mijn
    ziel die verwant is aan u rust uw ontvluchtende beeld.
Ja, nog levender leeft gij daar, waar des godlijken geestes
    vreugd al wie grijs wordt en oud, allen die stierven verjongt.

(translation Ad den Besten)

It would have been my mom's birthday today. Posted this for her and for all who have lost a loved one. If someone has a english translation please send it cant find it on internet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home